Styrelsen

Föreningen Värmlandsarkivs styrelse 2019/2020

Hans Hulling                                                                 Ordförande
Karlstads universitet
hans.hulling@kau.se
Mobil 0706-03 70 31

Lars-Göran Jansson                                                    Ledamot, vice ordförande
Värmlands Släktforskarförening
lars-goran.jansson@two.se
Mobil 070-713 49 56

Annica Thörne                                                             Ledamot
Uddeholms AB
annica.thorne@uddeholm.com
0563-17 306
  

Karina Lindberg                                                          Ledamot
Uddeholms AB
karina.lindberg@uddeholm.com
0563-17 336

Berith Sande                                                               1:e suppleant
Föreningsarkivet i Värmland

Malin Sandvik                                                            2:e suppleant
Uddeholms AB                                                          2:e suppleant

Anita Henriksson Broberg                                      4:e suppleant
Stora Enso

VAKANT

REVISORER

Lars Haglund

Kerstin Rosenberg