Styrelsen

 

Föreningen Värmlandsarkivs styrelse 2018/2019

 

Hans Hulling                                                                 Ordförande
Karlstads universitet
hans.hulling@kau.se
Mobil 0706-03 70 31

Lars-Göran Jansson                                                    Ledamot, vice ordförande
Värmlands Släktforskarförening
lars-goran.jansson@two.se
Mobil 070-713 49 56

Monica Dahlgren                                                         Verkställande ledamot/sekreterare
Värmlandsarkiv
monica.dahlgren@regionvarmland.se
Tfn 054- 701 11 56

Dine Bolmstedt                                                            Ledamot
Din Energi & Miljö Sverige AB
dine@dinenergimiljo.se
Mobil 0730-23 23 53

Annica Thörne                                                             Ledamot
Uddeholms AB
Annica.thorne@uddeholm.com     

 

 

Berith Sande                                                               1:e suppleant
Föreningsarkivet i Värmland

Göran Tidstam                                                           2:e suppleant

Malin Sandvik                                                            3:e suppleant
Uddeholms AB

Anita Henriksson Broberg                                      4:e suppleant
Stora Enso

 

 

REVISORER

Lars Haglund

Kerstin Rosenberg