Avgifter

Gäller fr.o.m. 2023-01-01

Ingen moms tillkommer på nedan priser. Däremot tillkommer moms på arkivtjänster utförda via Värmlandsarkiv (som Värmlands Företagshistoria har avtal med).

Deposition (kontroll och administration)

140: – per påbörjad hyllmeter (hm)

108: – per påbörjad ritskåpslåda
(kartor/ritningar/reklam som planförvaras,
oavsett storlek)

Kostnad för uppackning tillkommer

Överlåtelse (engångskostnad)

Kostnad enligt överenskommelse med kund. Varierar bl.a. med arkivets omfattning (läs mer under fliken Gåva).

500: – per leverans (administration). 

BEVARANDEMATERIAL

Förvaring av pappershandlingar (1-300 hm)

176: – per påbörjad hm och år

Förvaring av pappershandlingar (över 300 hm)

166: – per påbörjad hm och år

Kartor/ritningar/reklammaterial

1,80: – per styck och år, oavsett storlek

Förvaring i klimatarkiv

1 951: – per påbörjad hm och år
Förpackningar för klimatarkiv tillkommer till självkostnadspris

GALLRINGSMATERIAL

Förvaring och destruktion

345: – per påbörjad hm och år

Ingen moms tillkommer på ovan priser. Däremot tillkommer moms på arkivtjänster utförda via Värmlandsarkiv. 

Återsökning/research

Upp till 1 timme/år ingår i depositionsavgiften, därefter 500:-/timme

Framtagning till forskarsal

Ingår i depositionsavgiften

Arkivtjänster

Offert lämnas via Värmlandsarkiv.

Medlemsavgifter

500: – per år för företag och organisationer

150: – per år för enskild stödmedlem

Rådgivning, m.m.

En halv dags rådgivning per år kostnadsfritt (resor tillkommer).

Medlemskap ger rösträtt på årsmötet (gäller ej enskild stödmedlem), 25 % rabatt på böcker och andra artiklar som Värmlandsarkiv säljer samt möjlighet att delta i medlemsaktiviteter och andra arrangemang.