Avgifter

 

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Ingen moms tillkommer på nedan priser. Däremot tillkommer moms på arkivtjänster utförda via Värmlandsarkiv.

Deposition (kontroll och administration)

137: – per påbörjad hyllmeter (hm)

106: – per påbörjad ritskåpslåda
(kartor/ritningar/reklam som planförvaras,
oavsett storlek)

Kostnad för uppackning samt fast avgift tillkommer.

Överlåtelse (administration, engångskostnad)

500: – per leverans

BEVARANDEMATERIAL

Förvaring av pappershandlingar (1-300 hm)

172: – per påbörjad hm och år

Förvaring av pappershandlingar (över 300 hm)

162: – per påbörjad hm och år

Kartor/ritningar/reklammaterial

1,70: – per styck och år, oavsett storlek

Förvaring i klimatarkiv

1 911: – per påbörjad hm och år
Förpackningar för klimatarkiv tillkommer till självkostnadspris.

GALLRINGSMATERIAL

Förvaring och destruktion

338: – per påbörjad hm och år

Återsökning/research

Upp till 1 timme/år ingår i depositionsavgiften, därefter 500: -/timme

Framtagning till forskarsal

Ingår i depositionsavgiften

Arkivtjänster

Offert lämnas via Värmlandsarkiv

Medlemsavgifter

500: – per år för företag och organisationer

150: – per år för enskild stödmedlem

Rådgivning, m.m.

En halv dags rådgivning per år kostnadsfritt (resor tillkommer).

Medlemskap ger rösträtt på årsmötet (gäller ej enskild stödmedlem), 25 % rabatt på böcker och andra artiklar som Värmlandsarkiv försäljer samt möjlighet att delta i medlemsaktiviteter och andra arrangemang.