Värmlands Företagshistoria

 

Föreningen VärmlandsarkivVärmlands Företagshistoria – var det första regionala näringslivsarkivet i Sverige när det grundades 1970. I dag utgör arkivet en självständig del inom Värmlandsarkiv. Föreningen har en egen styrelse, med representanter från det Värmländska näringslivet. Föreningen har till ändamål att främja historiskt och ekonomiskt inriktad forskning genom förvaring, vård och tillgängliggörande av arkiv samt verka för att öka intresset för näringslivets arkivfrågor. Våra kunder är alltifrån stora multinationella företag till små enmansföretag och privatpersoner. Vi har i dag ca 14 000 hyllmeter enskilt material som sträcker sig från de stora bruksbolagens 1500-tal till Löfbergs och 2000-talet.

 

Årsberättelser

      Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014  Årsberättelse 2013