Värmlands Företagshistoria

Värmlands Företagshistoria är en ideell förening och var det första regionala näringslivsarkivet i Sverige när det grundades 1970 (då under namnet Värmlandsarkiv). Föreningen har en egen styrelse, med representanter från bland annat det värmländska näringslivet. Föreningen har till ändamål att främja historiskt och ekonomiskt inriktad forskning genom förvaring, vård och tillgängliggörande av arkiv samt verka för att öka intresset för näringslivets arkivfrågor. Våra kunder är alltifrån stora multinationella företag till små enmansföretag och privatpersoner. Vi har i dag ca 14 000 hyllmeter enskilt material som sträcker sig från de stora bruksbolagens 1500-tal till Löfbergs och 2000-talet.

[/columns3]

Årsberättelser

Länk till årsberättelse för år 2023Årsberättelse 2022

Framsida årsberättelse 2021

Länk till årsberättelse för år 2019  Länk till årsberättelse för år 2018  Länk till årsberättelse för år 2017

Länk till årsberättelse för år 2016  Länk till årsberättelse för år 2015  Länk till årsberättelse för år 2014 Länk till årsberättelse för 2013