Deposition

Deposition innebär att arkivhandlingarna överlämnas i Föreningen Värmlandsarkivs förvar mot en årlig avgift. Deponenter behåller äganderätten till arkivet och kan alltid låna tillbaka handlingarna.

Om ni väljer att deponera era arkiv hos oss förvaras de i lokaler som uppfyller de högt ställda krav på klimat och säkerhet som fastställts av Riksarkivet, den statliga arkivmyndigheten.  Vi kan också erbjuda plats i speciell klimatanläggning för film, mikrofilm, foto och glasplåtar, m.m.

Innan leverans ska föreningen kontaktas och ett depositionsavtal mellan deponenten och Föreningen Värmlandsarkiv upprättas. Detta avtal reglerar bland annat hur tillgängliga arkivhandlingarna ska vara för allmänheten och utöver detta kan särskilda avtal tecknas för konsulttjänster och uppdrag.

Hos oss blir er värdefulla information bevarad och sökbar och ni sparar tid och utrymme. Ni fortsätter äga ert eget arkiv men vi sköter servicen.