Deposition

Deposition innebär att arkivhandlingarna överlämnas i Föreningen Värmlandsarkivs förvar mot en årlig avgift. Deponenter behåller äganderätten till arkivet och kan vid behov alltid låna tillbaka handlingar. Deposition lämpar sig för arkivmaterial där företaget vill behålla kontrollen, men slippa den dagliga hanteringen.

I tjänsten ingår förvar av ert arkiv i lokaler som uppfyller de högt ställda krav på klimat och säkerhet som fastställts av Riksarkivet, den statliga arkivmyndigheten. Vi kan också erbjuda plats i särskild klimatanläggning för film, mikrofilm, foto och glasplåtar, m.m. I den årliga depositionsavgiften ingår även framtagning av material till forskarsalen på Arkivcentrum i Karlstad, samt viss återsökning av handlingar. Utöver detta kan tilläggstjänster i form av t.ex. ordnande och förtecknande av arkivet köpas.

Innan leverans ska föreningen kontaktas och ett depositionsavtal mellan deponenten och Föreningen Värmlandsarkiv upprättas. Detta avtal reglerar dels parternas rättigheter och skyldigheter avseende arkivet, men kan även innehålla förbehåll som t.ex. begränsar hur tillgängliga arkivhandlingarna ska vara för allmänheten.

Hos oss blir er värdefulla information bevarad och sökbar och ni sparar tid och utrymme. Ni fortsätter äga ert eget arkiv men vi sköter servicen!