Gåva

En gåva, eller överlåtelse av arkiv, innebär att materialet helt och hållet övergår i Föreningen Värmlandsarkivs ägo. Föreningen förbehåller sig därefter rätten att ordna, rensa och gallra i materialet efter behov, samt att fritt tillhandahålla och använda materialet i enlighet med gällande lagstiftning. Överlåtelse lämpar sig för arkivmaterial som är av främst historiskt intresse och där syftet är att det skall komma allmänheten tillhanda.

En administrativ engångsavgift tas ut och ett gåvobrev skrivs under av båda parter som bevis på överlåtelsen.