Det som händer idag blir historia i framtiden!

Löfbergs 1200,500
klarelven 2
billerud 2
wasa 2
Arkivcenrum 2
degefors 2
uddeholm 2
billerud 2,1
Löfbergs 1200,500 klarelven 2 billerud 2 wasa 2 Arkivcenrum 2 degefors 2 uddeholm 2 billerud 2,1

Värmlands Företagshistoria är en resurs för de värmländska företagen. Utöver förvaring och tillgängliggörande av arkiv kan vi också erbjuda utbildningar, problemlösningar och rådgivning när det gäller dokument- och informationshantering.

Det är viktigt att värdesätta sin historia, men tänk också på att det som händer idag blir historia i framtiden!

”The farther backward  you can look, the farther forward you can see”

— Winston Churchill          

Några av våra deponenter