Vad vi erbjuder

Varför ska man bevara sitt företags arkiv? Ett välordnat arkiv, gallrat och sorterat, har stora fördelar, bl a sparas utrymme och efterfrågad information hittas lättare. Arkivet kan bli en naturlig del i företagets kommunikation, varumärkesbyggande, stärkande av identitet och byggande av förtroende och organisationskultur.

Företagsarkiven har stor betydelse för forskningen om  det enskilda företagets och näringslivets historia men även för den svenska samhällsutvecklingen. Det är viktigt att vi  bevarar material från alla verksamheter då det till stor del visar hur samhället vuxit fram, förändrats och tyvärr också ibland försvunnit. I näringslivsarkiven finns kunskap om hur företagsledarna tänkte, gjorde och hur det blev. Det finns också fakta om vad som producerades och hur mycket, om affärsförbindelser, ekonomi, uppfinningar och patent. Här kommer även människorna i företagen fram – entreprenörerna, direktörerna, arbetarna och tjänstemännen. Vi kan se hur mycket de arbetade, vad de tjänade och hur arbetsförhållandena var.

Värmlands Företagshistoria erbjuder utöver lokaler även rådgivning från erfarna arkivarier, tillgängliggörande av arkivmateriel i Arkivcentrums forskarsal, sökbarhet i Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD), med mera.