Styrelsen

Värmlands Företagshistorias styrelse 2022/2023

Monica Dahlgren                                                         Ordförande
Privatperson, tid. Värmlandsarkiv
monicabirgittadahlgren@gmail.com

Lars-Göran Jansson                                                    Ledamot, vice ordförande
Värmlands Släktforskarförening
lars-goran.jansson@two.se

Stefan Backius                                                             Ledamot
Karlstads universitet
stefan.backius@kau.se

Helena Modin                                                               Ledamot
Föreningsarkivet i Värmland
helena.modin@foreningsarkiv.se

Karina Lindberg                                                            Ledamot
Privatperson, tid. Uddeholm AB
lindberg.karina57@gmail.com

Berith Sande                                                                  1:e suppleant
Privatperson, tid. Föreningsarkivet i Värmland
berith.sande@foreningsarkiv.se

Hans Hulling                                                                   2:e suppleant och verkställande ledamot
Region Värmland, Arkivenheten
hans.hulling@regionvarmland.se

REVISORER
Lars Haglund
Kerstin Rosenberg