Styrelsen

Värmlands Företagshistorias styrelse 2023/2024

Stefan Backius                                                             Ordförande
Karlstads universitet, historia
stefan.backius@kau.se

Lars-Göran Jansson                                                    Ledamot, vice ordförande
Värmlands Släktforskarförening
lars-goran.jansson@engebeck.se

Hans Hulling                                                                Ledamot, verkställande
Region Värmland, Värmlandsarkiv
hans.hulling@regionvarmland.se

Helena Modin                                                              Ledamot
Föreningsarkivet i Värmland
helena.modin@foreningsarkiv.se

Karina Lindberg                                                           Ledamot
Privatperson, tid. Uddeholm AB
lindberg.karina57@gmail.com

Mikael Karlsson                                                            1:e suppleant
Billerud Fritid
mikael.e.karlsson@storaenso.com

Berith Sande                                                                 2:e suppleant
Privatperson, tid. Föreningsarkivet
berith.sande@icloud.com

Monica Dahlgren                                                          3:e suppleant
Privatperson
monicabirgittadahlgren@gmail.com

REVISORER
Lars Haglund
Kerstin Rosenberg