Avgifter

Gäller fr.o.m. 2022-01-01

Ingen moms tillkommer på nedan priser. Däremot tillkommer moms på arkivtjänster utförda via Region Värmland, Arkivenheten (som Värmlands Företagshistoria har avtal med).

Deposition (kontroll och administration)

138: – per påbörjad hyllmeter (hm)

107: – per påbörjad ritskåpslåda
(kartor/ritningar/reklam som planförvaras,
oavsett storlek)

Kostnad för uppackning samt fast avgift tillkommer.

Överlåtelse (engångskostnad)

Kostnad enligt överenskommelse med kund. Varierar bl.a. med arkivets omfattning (läs mer under fliken Gåva).

Minimum 500: – per leverans (administration). 

BEVARANDEMATERIAL

Förvaring av pappershandlingar (1-300 hm)

174: – per påbörjad hm och år

Förvaring av pappershandlingar (över 300 hm)

164: – per påbörjad hm och år

Kartor/ritningar/reklammaterial

1,75: – per styck och år, oavsett storlek

Förvaring i klimatarkiv

1 930: – per påbörjad hm och år
Förpackningar för klimatarkiv tillkommer till självkostnadspris.

GALLRINGSMATERIAL

Förvaring och destruktion

341: – per påbörjad hm och år

Återsökning/research

Upp till 1 timme/år ingår i depositionsavgiften, därefter 500: -/timme

Framtagning till forskarsal

Ingår i depositionsavgiften

Arkivtjänster

Offert lämnas via Region Värmland, Arkivenheten.

Medlemsavgifter

500: – per år för företag och organisationer

150: – per år för enskild stödmedlem

Rådgivning, m.m.

En halv dags rådgivning per år kostnadsfritt (resor tillkommer).

Medlemskap ger rösträtt på årsmötet (gäller ej enskild stödmedlem), 25 % rabatt på böcker och andra artiklar som Region Värmland, Arkivenheten säljer samt möjlighet att delta i medlemsaktiviteter och andra arrangemang.