Bli deponent

Om ni väljer att deponera era arkiv hos oss förvaras de i lokaler som uppfyller de högt ställda krav på klimat och säkerhet som fastställts av Riksarkivet, den statliga arkivmyndigheten.  Vi kan också erbjuda plats i speciell klimatanläggning för film, mikrofilm, foto och glasplåtar m.m.
Hos oss blir er värdefulla information bevarad och sökbar och ni sparar tid och utrymme.

Ni fortsätter äga ert eget arkiv men vi sköter servicen.